Supported by

Relaties

Bemefa

Behartigt sinds haar oprichting in 1944 de belangen van haar 160 leden (voormengsel- en mengvoederfabrikanten). Mengvoederfabrikanten gebruiken hoogwaardige voedermiddelen. Naast granen valoriseert de sector jaarlijks meer dan 3 miljoen ton bijproducten uit de biofuel- of de voedingsindustrie, die anders op de afvalberg zouden belanden. Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel. Grondstoffen, additieven en voormengsels worden grondig gecontroleerd door het monitoringplan dat BEMEFA uitwerkte en ook gevalideerd wordt door het Voedselagentschap. De mengvoeders worden op hun beurt gecheckt op voedingswaarde en veiligheid, vooraleer ze aan de klant/veehouder geleverd worden. Alle schakels uit de diervoederketen worden door onafhankelijke derden gecertificeerd binnen het Feed Chain Alliance systeem. Daarnaast worden kritische grondstoffen gecertificeerd voor duurzaamheid. Technologische innovatie vormt een must voor de garantie van veilige en duurzame grondstoffen, die een evenwichtig dieet samenstellen.
info@bemefa.be | www.bemefa.be

Universiteit Gent

De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) van de Universiteit Gent biedt academisch onderwijs, fundamenteel en toegepast onderzoek en diensten aan steunend op kennis, productie en innovatief gebruik van primaire natuurlijke hulpbronnen. De faculteit biedt unieke mogelijkheden voor multidisciplinair onderzoek met een hoge maatschappelijke impact voor zowel geïndustrialiseerde als ontwikkelingslanden. Daarom investeert zij eveneens in de interacties met andere kenniscentra, verschillende overheden en partners uit de industriële wereld voor de valorisatie van de onderzoeksresultaten.
www.ugent.be/bw/nl/faculteit