Projecten

Feed Design Lab ontwikkelt samen met partnerbedrijven innovatieve projecten. Partners van Feed Design Lab prioriteren onderwerpen en zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten. Projectresultaten zijn exclusief beschikbaar voor de projectparticipanten.

Lopende projecten in 2017

 • Algen en insecten in diervoer
 • Technologische innovatie

Projecten in 2016:

 • Processing koolzaadschroot
 • Vezelrijke grondstoffen
 • Ontwateren natte grondstoffen en restromen
 • Toepassing algen in diervoeders/ketenontwikkeling

Afgeronde projecten:

 • Afstudeeropdracht HAS: kansrijke grondstoffen algen en insecten
 • Nieuwe grondstoffen voor diervoeders
 • Algen in pluimveevoer
 • Meelwormen in pluimveevoer
 • Soja van eigen bodem
 • Integratie van natte restromen uit groenten en fruit in droge- en natte diervoeders


Indien u in interesse heeft om aan een van onze projecten deel te nemen kunt u dit kenbaar maken bij contact@feeddesignlab.nl